Obchodní podmínky

Mobilní telefony jsou určené pro Český trh.

Pravidla obchodu

1. Veškeré objednávky (elektronická, e-mailová i telefonická) jsou považovány za závazné

Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.

Upozornění:

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení skutečně vzniklých nákladů na odeslání zboží a vrácení do původního stavu. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a uhrazení prokazatelných nákladu. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny příslušné společnosti k vymáhání, včetně všech nákladů s tím spojených.

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání přeposlána e-mailovou zprávou ve které máte možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Poté  budete informování (mailem nebo telefonicky) o stavu vaší objednávky.

3. Pokud dojde mezi objednáním a odesláním objednávky ke změně cen, bude cena upřesněna při potvrzení objednávky prodejcem telefonicky.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit nebo objednávku stornovat. 

5. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky.

Na co máte při uzavření smlouvy přes internet právo

 • Zboží rozbalit.
 • Prohlédnout si zboží, zda vám vyhovuje.
 • Do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy*.
 • Vrátit i zboží rozbalené .
 • Do 30 dnů od doručení odstoupení obdržet od prodejce celou** kupní cenu .

*Lhůta začíná běžet den následující po převzetí zboží, končí-li v den pracovního volna, prodlužuje se až do následujícího pracovního dne. Nejpozději poslední den lhůty je nutné odeslat obchodníkovi zpět zboží s písemným odstoupení od smlouvy.

**Netýká se případů, kdy je zboží spotřebitelem v mezidobí od převzetí do vrácení poškozeno - např. mu upadne apod. Taktéž nemusí být vrácena kupní cena v plné výši v případech, kdy spotřebitel zjevně užíval výrazně nad míru, která v daném případě postačuje k zjištění, zda mu dané zboží vyhovuje

Dodací podmínky

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty, kurýrního přepravce, nebo je možno si je vyzvednout osobně.

2. Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno max. do 4 pracovních dnů po obdržení objednávky (při platbě předem max. do 3 prac. dnů od obdržení platby). Uzávěrka objednávek a expedice je každý pracovní den mezi 12 až 16h.
pokud se vyskytnou komplikace (dorazí více objednávek) a nebudeme schopni zboží odeslat budeme Vás neprodleně informovat.

3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen doklad a  záruční list.


Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit nebo objednávku stornovat.

Možnosti platby

Platba bankovním převodem :

Pokud si zvolíte tento způsob úhrady můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 3 způsoby.

1. bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking)

2. vložením dané částky v hotovosti přímo na náš účet na kterékoliv pobočce naší banky

3. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR

Bankovní spojení :

číslo účtu: 2401459620/2010 (Fio banka). Variabilní symbol je roven ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Objednané zboží pro Vás bude připraveno a následovně(po obdržení platby na náš účet) bude odesláno.

Dobírkou :

Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky.

Hotově, osobní odběr :

V tomto případě je možnost platby v hotovosti na naších prodejnách.

Platba kartou, osobní odběr :

V tomto případě je možno paltit kartou a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb. je navýšená cena o bankovní poplatek ve výši 2% z ceny zboží (služeb)

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má  právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Při vrácení do 14 dnů vrací obchodník zákazníkovi všechny peníze, které od něj přijal, včetně nezbytných nákladů na dopravu k zákazníkovi. Náklady jsou však počítány dle ceny nejlevnější možné přepravy. V případě, že je například možné doručení poštou za 28Kč a vy si vyberete kurýra na dobírku za 109 Kč, obchodník vrací pouze 28 Kč tedy nejnižší poštovné. 

Pokud dojde k navrácení zboží ve stavu, kdy je nutný servisní zásah, obchodník může přistoupit ke snížení částky, jenž je vracená zákazníkovi. Typickým příkladem je „půjčování“ telefonů či tabletů na dovolenou

Časté dotazy:

 1. V jakém stavu musí být obal zboží?
 2. Může být vracené zboží použité?
 3. Do kdy je možné zboží vrátit?
 4. Jak je opravdu dlouhá lhůta pro vrácení?
 5. Jaké zboží nelze vrátit vůbec?
 6. Stručný přehled na závěr.


1. V jakém stavu musí být obal zboží?

Musí být vracené zboží v originálním obalu? Může obal jevit známky opotřebení? Co když typ obalu neumožňuje žádné šetrné vybalení (např. drobná elektronika zalisovaná v plastovém obalu)?

Mnohé jistě překvapí, že obal není nutný, neboť není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, v případě, pokud spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy 

Skutečně vynaložené náklady na zabalení či zalisování vráceného zboží jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovy naúčtovány formou ponížené částky za vrácení zboží.

2. Může být vracené zboží použité?

Pokud je výrobek zakoupen prostřednictvím internetu, spotřebitel nemá možnost si výrobek předem prohlédnout nebo vyzkoušet. Z toho vyplývá, že si objednané zboží může rozbalit i vyzkoušet. Nemělo by však dojít ke zjevnému opotřebení či poškrábání. S ohledem na různorodost zboží, je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Zákon pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě ovšem není určen k tomu, aby se k nakupování na internetu přistupovalo jako k půjčovně výrobků. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít dodavatel s uvedením zboží do původního stavu a které hradí spotřebitel.

Například : Zákazník si objedná a koupí mob.telefon, doma ho uvede do provozu a zjistí, že telefon nesplňuje jeho požadavky. Nicméně ho už použil a telefon nese známky použití . Nic není ztraceno, použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel bude muset uhradit náklady spojené s uvedením do původního stavu, vyčištěním nebo výměna částí. ( telefon má již vypsaný záruční list, je registrovaný v síti operátora jako aktivní a běží záruční doba, popřípadě dojde ke snížení ceny nezávisle na vůli dodavatele - snížením ceny výrobcem )

3. Do kdy je možné zboží vrátit?

Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a adresu zákazníka
 • číslo objednávky, pokud je vygenerováno
 • kontakt (telefon, e-mail)

Je tedy nutné pro správné vrácení zboží ve 14 denní lhůtě - Odeslat zboží s písemným odstoupením od kupní smlouvy, které musí být odesláno do 14 dní od převzetí zboží. O tomto odeslání ( číslo zásilky )musí být dodavatel neprodleně informován, ( telefonicky, e-mailem ) a dodavatel musí potvrdit že o odeslání ví. Jinak nebude uznáno odstoupení od kupní smlouvy.

4. Jak je opravdu dlouhá lhůta pro vrácení?

Lhůta pro vrácení zboží trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních. Lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (př. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Pokud poslední den lhůty vychází na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší další pracovní den.

5. Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívající ve hře nebo loterii

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

6. Stručný přehled na závěr.

Na závěr lze uvedené informace shrnout do několika bodů:

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. A o odeslání musí být dodavatel neprodleně informován.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Zákazník obdrží zpět své peníze,  nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy na základě řádně potvrzeného dobropisu.

Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a samozřejmostí je ochrana dat před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

Od Vás jako od zákazníka-fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému je neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit,že si toto nepřejete a zasílání informací zrušit. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o vymazání všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Reklamační řád

Věškeré dotazy a informace na emailu triomobil@triomobil.cz


 

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

 • Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 • Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl poškozen působením živlů.
 • Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné normě ČSN.

Postup při reklamaci :

V případě, že máte s výrobkem nějaké problémy

 1.Kontaktovat nás, jako prodejce.

2. Výrobek odešlete (kompletní balení) s popisem závady a platným záručním listem, na adresu: Triomobil, Dukelská 1137, Třinec 73961

Kontaktujte nás emailem - budeme se snažit obratem odpovědět

Email : triomobil@triomobil.cz

Důležité

Po převzetí zboží k reklamaci prodejce ani servis neručí za obsah uložených dat a nastavení. Proto důrazně doporučujeme zálohovat data z telefonu před posláním zboží k reklamaci.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od převzetí.

Upozornění: Jestliže výrobek pošlete někam jinam na reklamaci, nepošlete ho k nám. Ztrácíte nárok na budoucí odstoupení od kupní smlouvy.

Nový zákoník změní od 1. ledna nakupování na internetu

Nový občanský zákoník mimo jiné upraví i podmínky pro nákup a prodej na internetu. Změny se dotknou práv a povinností obchodníků i nakupujících.

Od 1. ledna 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník (NOZ), který podle Ministerstva spravedlnosti upravuje a upřesňuje soukromoprávní vztahy v jednom kodexu. Jeho část se věnuje i stále populárnějšímu nakupování na internetu. Kolem elektronického obchodování je rozšířeno několik omylů, které jsou využívány obchodníky, ale i samotnými spotřebiteli. Došlo především k jasnému definování lhůt a upřesnění podmínek, které musí být dodržovány oběma stranami.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Nakupování v e-shopech je v NOZ považováno za nakupování na dálku, do něhož spadají i smlouvy uzavřené telefonicky či písemnou cestou. Proto se na zboží vztahuje možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů, což ostatně platilo doposud. Nově je jasně specifikováno, že se dvoutýdenní lhůta počítá od doby převzetí (vyzvednutí na poště, osobní odběr).

Pokud se pro odstoupení zákazník rozhodne, má na to celých 14 dnů a nemusí do nich započítávat dobu nutnou k doručení odstoupení. V případě písemného odstoupení od smlouvy je tedy rozhodujícím datem den odeslání zboží. I když bude doručeno obchodníkovi po uplynutí 14 dnů od doručení, je povinen odstoupení akceptovat (pokud budou splněny další podmínky).

Za jistých okolností může být lhůta pro možné odstoupení od smlouvy prodloužena až o jeden rok, bude tedy platit 1 rok a 14 dnů. To se bude vztahovat pro obchodníky, kteří zákazníka neinformovali o zákonné čtrnáctidenní lhůtě. Informaci lze podat i zpětně (telefonicky, emailem) a 14 dnů na vrácení zboží se počítá od tohoto okamžiku.

 

Při vrácení do 14 dnů vrací obchodník zákazníkovi všechny peníze, které od něj přijal, včetně nezbytných nákladů na dopravu k zákazníkovi.

 

Bude-li vše v pořádku, NOZ nově ukládá obchodníkovi povinnost vrátit peníze do 30 dnů. Podnikatel vrací zákazníkovi všechny peníze, které od něj přijal včetně nákladů na dopravu. Ta je však počítána podle ceny nejnižší možné přepravy. V případě, že je například možné doručení poštou za 28Kč a vy si vyberete kurýra na dobírku za 109 Kč, obchodník vrací pouze 28 Kč za nejnižší poštovné . 

Nový občanský zákoník se také zabývá stavem, v jakém je zboží ve 14denní lhůtě vráceno. Protože je tato doba určena pro vyzkoušení zboží, není možné produkty vracet v poničeném stavu a považovat e-shopy za půjčovny.

Pokud dojde k navrácení zboží ve stavu, kdy je nutný servisní zásah, obchodník může přistoupit ke snížení částky, jenž je vracená zákazníkovi. Typickým příkladem je „půjčování“ foťáků či navigací na dovolenou. Rozhodně však není možné ze strany obchodníka vyžadovat vracení v originálních obalech či dokonce s ochrannými fóliemi či „visačkami“, ale bude mu ponížena kupní částka 

Na vrácení zboží ve 14denní lhůtě má zákazník nárok i v případě osobního vyzvednutí zboží – rozhodující je uzavření smlouvy, které proběhlo na dálku.

Úpravy obchodních podmínek

Obchodníci budou muset od prvního ledna upravit své podmínky a e-shopy tak, aby splňovaly všechny náležitosti, jenž NOZ ukládá. Nově je smlouva uzavřena ihned v okamžiku odeslání objednávky. Dříve byla smlouva uzavírána až po potvrzení ze strany obchodníka. Od tohoto data se budou počítat související lhůty.

Jestliže jsou účtovány speciální poplatky, které jsou nestandardní, musí o nich být kupující informován před uzavřením smlouvy – nestačí tedy informace v obchodních podmínkách.

Upravené jsou také podmínky při speciálních požadavcích kupujícího. Pokud při odeslání objednávky do poznámky napíšete požadavek na jinou barvu produktu a obchodník objednávku přijme, je povinný dodat odpovídající zboží. Nesmí se tedy stát, že si objednáte svetr, v dodatku specifikujete červenou barvu a obchodník zašle modrý, protože byl zrovna na skladě.

Reklamace v novém

Mírně se také změnil průběh reklamací při nákupech v e-shopech. Novou možností je sleva z kupní ceny, pokud bude zboží doručeno v poškozeném stavu. Dříve nebyla sleva možná a řešila se běžná reklamace.

Pokud dojde k vyskytnutí závad v záruční dvouroční lhůtě, bude podle typu vady určeno podstatné či nepodstatné porušení smlouvy. V prvním případě je možné zvolit výměnu poškozeného zboží, požadovat opravu či slevu z kupní cenu a nakonec je možné od smlouvy odstoupit – požadovat vrácení peněz.

Pokud bude problém specifikovaný jako nepodstatné porušení kupní smlouvy, je možná sleva, výměna nebo oprava. Odstoupit od smlouvy lze až v okamžiku, kdy prodávající nesjedná nápravu (nevymění zboží, neopraví jej) do 30 dnů od doby reklamace.

Reklamace musí být vždy umožněna stejnou cestou, jako došlo k doručení zboží – při dodání poštou, musí jít poštou i reklamovat. Pokud je nabízena i reklamace na pobočce či jiných obchodních prostorách včetně servisů, vztahují se na takovou reklamaci totožná pravidla. Při převzetí vadného zboží musí být vystaveno potvrzení o přijetí a do 3 dnů (nikoliv třiceti) musí být zákazník informován o rozhodnutí o reklamaci – tedy jakým způsobem bude odstraněna vada. Na samotné odstranění potom má lhůtu 30 dní.

Vyřízení reklamace - odstranění vady, je možné považovat za splněné až poté, co obchodník informuje kupujícího. Zde může být dohodnuto osobní převzetí v určitý den, telefonát nebo email

Všechny tyto změny se vztahují na smlouvy uzavřené od 1.1. 2014.

 

 

Hodnocení na:

Telefony pro českou distribuci.

Novinky
Novinky e-mailem
Košík

Košík je prázdný

Kontakt

Tel.: 558 332 900

         724 365 258

Nejprodávanější